Làm thế nào biết mình mệnh gì?

Làm thế nào biết mình mệnh gì? Cách tra cứu mệnh theo năm sinh cực chuẩn sẽ được bật mí trong bài viết dự án nhơn hội new city sau.

Làm thế nào biết mình mệnh gì?

Làm sao biết mình mệnh gì? Xem mệnh nhanh chóng và xác thực nhất ra sao? Bạn có thể biết được điều mình muốn tìm thông qua ngũ hành, tương sinh tương khắc của mình. Cung mệnh là yếu tố quan trọng để xem tử vi tướng số, để biết mình thuộc mệnh gì, trước hết cần tìm hiểu 4 cung mệnh Kim-Thủy-Hỏa-Thổ.

Ngũ hành tương sinh

Kim sinh Thủy

Thủy sinh Mộc

Mộc sinh Hỏa

Hỏa sinh Thổ

Thổ sinh Kim

Ngũ hành tương khắc

Kim khắc Mộc

Mộc khắc Thổ

Thổ khắc Thủy

Thủy khắc Hỏa

Hỏa khắc Kim

Làm sao biết mình mệnh gì?
Vạn vật trong tự nhiên tuy khác nhau về giống loài nhưng có một điểm chung là quy về ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Do đó, để trả lời câu hỏi: Làm sao biết mình mệnh gì? Bạn chỉ là xem năm sinh của mình và tra cứu trong danh sách cung, mệnh các năm: 1924 tới 2043.

Đọc thêm tin tức về chính sách bán hàng kỳ co gateway nhơn hội

Ví dụ: người sinh băn 1999 muốn xem mệnh thì tìm cột 1999:

Ví dụ bạn sinh vào năm 1927 xem mệnh gì thì những bạn tìm cột năm 1927 : tuổi Đinh Mão, Nếu là Nam thì là cung Khảm thuộc Thủy, Nữ cung Cấn thuộc Thổ. Mệnh 1927 là mệnh Hỏa (cả nam và nữ đều mệnh Hỏa ).

NĂM TUỔI             CUNG                      HÀNH

NAM NỮ

1924  Giáp Tý         Tốn: Mộc                    Khôn: Thổ                    Kim +

1925  Ất Sửu           Chấn: Mộc                  Chấn: Mộc                    Kim –

1926  Bính Dần       Khôn: Thổ                  Tốn: Mộc                       Hỏa +

1927  Đinh Mão      Khảm: Thủy               Cấn: Thổ                        Hỏa –

1928  Mậu Thìn      Ly: Hỏa                       Càn: Kim                       Mộc +

1929  Kỷ Tỵ           Cấn: Thổ                      Đoài: Kim                     Mộc –

1930  Canh Ngọ     Đoài: Kim                    Cấn: Thổ                      Thổ +

1931  Tân Mùi       Càn: Kim                     Ly: Hỏa                         Thổ –

1932  NhâmThân   Khôn: Thổ                   Khảm: Thủy                  Kim +

1933  Quý Dậu      Tốn: Mộc                     Khôn: Thổ                     Kim –

1934  Giáp Tuất      Chấn: Mộc                   Chấn: Mộc                   Hỏa +

1935  Ất Hợi          Khôn: Thổ                    Tốn: Mộc                      Hỏa –

1936  Bính Tý       Khảm: Thủy                  Cấn: Thổ                       Thủy +

1937  Đinh Sửu     Ly: Hỏa                         Càn: Kim                      Thủy –

1938  Mậu Dần     Cấn: Thổ                       Đoài: Kim                     Thổ +

1939  Kỷ Mão       Đoài: Kim                     Cấn: Thổ                       Thổ –

1940  Canh thìn     Càn: Kim                        Ly: Hỏa                       Kim +

1941  Tân Tỵ        Khôn: Thổ                      Khảm: Thủy                Kim –

1942  Nhâm Ngọ   Tốn: Mộc                        Khôn: Thổ                  Mộc +

1943  Qúy Mùi      Chấn: Mộc                      Chấn: Mộc                  Mộc –

1944  Giáp Thân    Khôn: Thổ                       Tốn: Mộc                   Thủy +

1945  Ất Dậu         Khảm: Thủy                   Cấn: Thổ                     Thủy –

1946  Bính Tuất      Ly: Hỏa                          Càn: Kim                   Thổ +

1947  Đinh hợi Cấn: Thổ                        Đoài: Kim                  Thổ –

1948  Mậu Tý        Đoài: Kim                       Cấn: Thổ                    Hỏa +

1949  Kỷ Sửu         Càn: Kim                        Ly: Hỏa                      Hỏa –

1950  Canh Dần     Khôn: Thổ                      Khảm: Thủy               Mộc +

1951  Tân Mão      Tốn: Mộc                         Khôn: Thổ                 Mộc –

1952  Nhâm Thìn    Chấn: Mộc                      Chấn: Mộc               Thủy +

1953  Quý Tỵ         Khôn: Thổ                       Tốn: Mộc                  Thủy –

1954  Giáp Ngọ      Khảm: Thủy                    Cấn: Thổ                   Kim +

1955  Ất Mùi          Ly: Hỏa                            Càn: Kim                  Kim –

1956  Bính thân      Cấn: Thổ                          Đoài: Kim                 Hỏa +

1957  Đinh Dậu      Đoài: Kim                        Cấn: Thổ                   Hỏa –

1958  Mậu Tuất      Càn: Kim                         Ly: Hỏa                      Mộc +

1959  Kỷ Hợi          Khôn: Thổ                       Khảm: Thủy               Mộc –

1960  Canh Tý        Tốn: Mộc                         Khôn: Thổ                  Thổ +

1961  Tân Sửu         Chấn: Mộc                      Chấn: Mộc                  Thổ –

1962  Nhâm Dần      Khôn: Thổ                      Tốn: Mộc                    Kim +

1963  Quý Mão         Khảm: Thủy                   Cấn: Thổ                    Kim –

1970  GiápThìn          Ly: Hỏa                         Càn: Kim                   Hỏa +

1965  Ất Tỵ                Cấn: Thổ                       Đoài: Kim                  Hỏa –

1966  Bính Ngọ           Đoài: Kim                    Cấn: Thổ                   Thủy +

1967  Đinh Mùi           Càn: Kim                      Ly: Hỏa                     Thủy –

1968  Mậu Thân           Khôn: Thổ                  Khảm: Thủy               Thổ +

1969  Kỷ Dậu              Tốn: Mộc                     Khôn: Thổ                  Thổ –

1970  Canh Tuất           Chấn: Mộc                   Chấn: Mộc                Kim +

1971  Tân Hợi              Khôn: Thổ                  Tốn: Mộc                    Kim –

1972  Nhâm Tý            Khảm: Thủy                Cấn: Thổ                    Mộc +

1973  Quý Sửu             Ly: Hỏa                        Càn: Kim                   Mộc –

1974  Giáp Dần              Cấn: Thổ                     Đoài: Kim                Thủy +

1975  Ất Mão                 Đoài: Kim                     Cấn: Thổ                Thủy –

1976  Bính Thìn               Càn: Kim                      Ly: Hỏa                 Thổ +

1977  Đinh Tỵ                 Khôn: Thổ                    Khảm: Thủy           Thổ –

1978  Mậu Ngọ               Tốn: Mộc                      Khôn: Thổ               Hỏa +

1979  Kỷ Mùi                 Chấn: Mộc                     Chấn: Mộc               Hỏa –

1980  Canh Thân             Khôn: Thổ                     Tốn: Mộc                  Mộc +

1981  Tân Dậu                Khảm: Thủy                  Cấn: Thổ                    Mộc –

1982  Nhâm Tuất             Ly: Hỏa                         Càn: Kim                  Thủy +

1983  Quý Hợi               Cấn: Thổ                         Đoài: Kim                 Thủy –

1984  Giáp tý                 Đoài: Kim                       Cấn: Thổ                    Kim +

1985  Ất Sửu                 Càn: Kim                          Ly: Hỏa                     Kim –

1986  Bính Dần              Khôn: Thổ                       Khảm: Thủy              Hỏa +

1987  Đinh Mão             Tốn: Mộc                         Khôn: Thổ                Hỏa –

1988  Mậu Thìn               Chấn: Mộc                     Chấn: Mộc                Mộc +

1989  Kỷ Tỵ                     Khôn: Thổ                    Tốn: Mộc                   Mộc –

1990  Canh Ngọ               Khảm: Thủy                  Cấn: Thổ                   Thổ +

1991  Tân Mùi                 Ly: Hỏa                         Càn: Kim                   Thổ –

1992  NhâmThân            Cấn: Thổ                        Đoài: Kim                 Kim +

1993  Quý Dậu                Đoài: Kim                     Cấn: Thổ                   Kim –

1994  GiápTuất                Càn: Kim                      Ly: Hỏa                      Hỏa +

1995  Ất Hợi                     Khôn: Thổ                   Khảm: Thủy               Hỏa –

1996  Bính Tý                   Tốn: Mộc                    Khôn: Thổ                    Thủy +

1997  Đinh Sửu                 Chấn: Mộc                 Chấn: Mộc                    Thủy –

1998  Mậu Dần                 Khôn: Thổ                  Tốn: Mộc                      Thổ +

1999  Kỷ Mão                   Khảm: Thủy               Cấn: Thổ                      Thổ –

2000  Canh Thìn                Ly: Hỏa                     Càn: Kim                      Kim +

2001  Tân Tỵ                    Cấn: Thổ                     Đoài: Kim                    Kim –

2002  Nhâm Ngọ              Đoài: Kim                   Cấn: Thổ                      Mộc +

2003  Qúy Mùi                 Càn: Kim                    Ly: Hỏa                        Mộc –

2004  Giáp Thân                Khôn: Thổ                Khảm: Thủy                 Thủy +

2005  Ất Dậu                    Tốn: Mộc                   Khôn: Thổ                    Thủy –

2006  Bính Tuất                 Chấn: Mộc               Chấn: Mộc                     Thổ +

2007  Đinh hợi                  Khôn: Thổ                Tốn: Mộc                      Thổ –

2008  Mậu Tý                    Khảm: Thủy             Cấn: Thổ                       Hỏa +

2009  Kỷ Sửu                     Ly: Hỏa                   Càn: Kim                       Hỏa –

2010  Canh Dần                 Cấn: Thổ                 Đoài: Kim                       Mộc +

2011  Tân Mão                  Đoài: Kim                Cấn: Thổ                        Mộc –

2012  Nhâm Thìn              Càn: Kim                  Ly: Hỏa                        Thủy +

2013  Quý Tỵ                    Khôn: Thổ               Khảm: Thủy                  Thủy –

2014  Giáp Ngọ                Tốn: Mộc                 Khôn: Thổ                      Kim +

2015  Ất Mùi                    Chấn: Mộc              Chấn: Mộc                      Kim –

2016  Bính thân                Khôn: Thổ              Tốn: Mộc                        Hỏa +

2017  Đinh Dậu                Khảm: Thủy           Cấn: Thổ                        Hỏa –

2018  Mậu Tuất                Ly: Hỏa                  Càn: Kim                       Mộc +

2019  Kỷ Hợi                   Cấn: Thổ                Đoài: Kim                      Mộc –

2020  Canh Tý                 Đoài: Kim              Cấn: Thổ                        Thổ +

2021  Tân Sửu                 Càn: Kim               Ly: Hỏa                          Thổ –

2022  Nhâm Dần             Khôn: Thổ              Khảm: Thủy                   Kim +

2023  Quý Mão              Tốn: Mộc                Khôn: Thổ                       Kim –

2024  GiápThìn              Chấn: Mộc             Chấn: Mộc                        Hỏa +

2025  Ất Tỵ                    Khôn: Thổ             Tốn: Mộc                          Hỏa –

2026  Bính Ngọ             Khảm: Thủy            Cấn: Thổ                           Thủy +

2027  Đinh Mùi             Ly: Hỏa                   Càn: Kim                          Thủy –

2028  Mậu Thân            Cấn: Thổ                 Đoài: Kim                          Thổ +

2029  Kỷ Dậu               Đoài: Kim                Cấn: Thổ                             Thổ –

2030  Canh Tuất           Càn: Kim                 Ly: Hỏa                               Kim +

2031  Tân Hợi              Khôn: Thổ              Khảm: Thủy                         Kim –

2032  Nhâm Tý            Tốn: Mộc                Khôn: Thổ                            Mộc +

2033  Quý Sửu            Chấn: Mộc             Chấn: Mộc                             Mộc –

2034  Giáp Dần          Khôn: Thổ               Tốn: Mộc                              Thủy +

2035  Ất Mão             Khảm: Thủy            Cấn: Thổ                               Thủy –

2036  Bính Thìn         Ly: Hỏa                    Càn: Kim                             Thổ +

2037  Đinh Tỵ            Cấn: Thổ                 Đoài: Kim                            Thổ –

2038  Mậu Ngọ          Đoài: Kim               Cấn: Thổ                              Hỏa +

2039  Kỷ Mùi             Càn: Kim                Ly: Hỏa                               Hỏa –

2040  Canh Thân        Khôn: Thổ             Khảm: Thủy                         Mộc +

2041  Tân Dậu           Tốn: Mộc                Khôn: Thổ                           Mộc –

2042  Nhâm Tuất         Chấn: Mộc          Chấn: Mộc                           Thủy +

2043  Quý Hợi            Khôn Thổ             Tốn: Mộc                             Thủy –

Với bài chia sẻ: làm thế nào biết mình mệnh gì? Cách tra cứu mệnh theo năm sinh trên, hy vọng các bạn sẽ thuận tiện biết được cung và mệnh của mình cách nhanh nhất.