Thuê đất khu công nghiệp cần quan tâm điều gì?

Nguyên tắc thuê và đối tượng được thuê đất khu công nghiệp

Luật Đất Đai 2013 và các Nghị định giải thích đã chuẩn mực về sự sử dụng và thuê đất khu công nghiệp. Để sử dụng đất trong khu công nghiệp tuân thủ đúng chuẩn mực pháp luật.

  • Nguyên tắc sử dụng đất khi xây dựng khu công nghiệp:

– Phải phù hợp với quy hoạch, có kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Khi quy hoạch thành lập khu công nghiệp đồng thời lập quy hoạch xây dựng khu nhà ở nằm ngoài khu công nghiệp phục vụ cuộc sống hàng ngày người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

  • Đối tượng được Nhà nước cho thuê đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng:

– Tổ chức kinh tế.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

thue dat khu cong nghiep can chu y dieu gi

Quyền lợi và nghĩa vụ khi thuê đất khu công nghiệp

  • Quyền lợi của người được Nhà nước cho thuê đất khu công nghiệp:

Người được cho thuê đất hàng năm có quyền cho thuê lại đất, thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện chuẩn mực tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hiện tượng trả tiền thuê đất khu công nghiệp hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

  • Nghĩa vụ khi thuê đất khu công nghiệp:

Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và có các quyền, nghĩa vụ theo chuẩn mực của Luật này.

Phonhadat.vn theo TBKD

Tìm hiểu thêm