Quy định tách thửa mới nhất Tp Hồ Chí Minh

Quy định tách thửa mới nhất Tp Hồ Chí Minh (Tp HCM) đã được Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến kí quyết định  số 60 thay thế Quyết định 33/2014 vào trong ngày 5/12.

Quy trình tách thửaTp Hồ Chí Minh đã có quyết định mới về quy tắc tách thửa đất

Nội dung:

  1. Điều kiện để được tách thửa
  2. Hồ sơ cần có
  3. Trình tự thủ tục

;

Điều kiện để được tách thửa đất tại TP Hồ Chí Minh

Thứ nhất, điều kiện chung để được tách thửa

Đất được tách thửa phải có giất chứng nhân quyền sử dụng đất.

– Đất không có chanh chấp

– Đất không nên đưa ra thế chấp ngân hàng hay cầm cố.

– Đất đang trong time sử dụng.

– Đất phải đảm bảo đủ yêu cầu của pháp luật về diện tích tối thiểu để tách thửa.

Thứ hai, điều kiện riêng về tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại điều 3, quyết định số 33/2104/QĐ-UBND có quy tắc diện tích tối thiểu sau khoản thời gian tách thửa tại TPHCM như sau:

Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

– Đối với đất ở chưa xuất hiện nhà thì phải có diện tích tối thiểu là  50m2 và chiều rộng ngoài đường thửa đất không nhỏ hơn 4 mét.

– Đối với đất đã có nhà hoàn thiện thì diện tích tối thiểu là  45m2 và chiều rộng ngoài đường thửa đất không nhỏ hơn 3 mét tại đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 mét; và diện tích tối thiểu là 36m2 với chiều rộng ngoài đường thửa đất không nhỏ hơn 3 mét tại đường phố có lộ giới dưới 20 mét

Khu vực 2: gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện khác đã được quy hoạch đô thị hóa.

– Đối với đất ở chưa xuất hiện nhà thì diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng ngoài đường thửa đất không dưới 5 mét.

– Đối với đất đã có nhà hoàn thiện thì diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng ngoài đường thửa đất không dưới 4 mét.

Khu vực 3: gồm các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Huyện Cần Giờ (trừ các thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện)

– Đối với đất ở chưa xuất hiện nhà thì diện tích tối thiểu là 120m2 và chiều rộng ngoài đường thửa đất không dưới 7 mét.

– Đối với đất có nhà hoàn thiện thì diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng ngoài đường thửa đất không dưới 5 mét.

Hồ sơ cần phải có để thực hiện tách thửa

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ cần phải có để thực hiện thủ tục tách thửa như sau:

– Đơn yêu cầu tách thửa (hợp thửa) theo Mẫu số 11/ĐK kèm theo Thông tư này;

– Bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất cần tách hoặc hợp;

Hình 02: Thửa đất muốn tách nhất thiết phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Bản sao chứng minh nhân dân có công chứng của chủ sở hữu đất.

– Bản sao sổ hộ khẩu có công chứng của chủ sở hữu đất.

Trình tự thủ tục tách thửa

Tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP tư vấn thực hiện một vài điều luật đất đai như sau:

– Người yêu cầu tách thửa đất trước hết phải dự kiến đẩy đủ 1 bộ hồ sơ yêu cầu tchs thửa

– Hồ sơ yêu cầu tách thửa được nộp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc văn phòng đăng kí quyên sử dụng đất đai hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hình 03: Hồ sơ yêu cầu tách thửa được nộp lại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc văn phòng đăng kí quyên sử dụng đất đai có nhiệm vị thực hiện các việc sau:

+ Đo đạc địa chính lại mảnh đất cần chia tách thửa;

+ Lập hồ sơ trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với thửa đất mới được tách cho tất cả những người sử dụng đất;

+ Chỉnh lý và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với thửa đất cho tất cả những người được cấp ( với trường hợp hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì sẽ được nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã)

– Trong thời gian không quá 15 ngày xuất phát từ ngày nộp hồ sơ của bạn thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện xem xét hồ sơ và xác định xem hồ sơ có đủ điều kiện để tách thửa hay không.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành đo đạc địa chính thửa đất muốn tách, sau đó lập hồ sơ trình lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với thửa đất mới sau khoản thời gian tách thửa cho tất cả những người sử dụng.

Bài viết về quy định tách thửa mới nhất Tp Hồ Chí Minh sẽ là nguồn thông tin có lợi cho bạn nếu gia đình bạn có ý muốn tách thửa mới. Tuy nhiên để thủ tục làm được nhanh gọn và không mất thời gian thì bạn rất cần phải dự kiến thật đầy đủ các giấy tờ cần có, tránh nhầm lẫn, sai sót sẽ làm kéo dài thời gian tách thửa.

Tìm hiểu thêm