Những điều bạn cần biết trước khi mua nhà ở xã hội

Các dự án nhà ở xã hội ngày nay đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng gần 10 năm qua nhằm giải quyết số đông nhu cầu chỗ ở cho cư dân đô thị. Những quy tắc về nhà ở xã hội chúng ta cũng có thể tìm thấy rõ trong Luật Nhà ở.

Tuy nhiên, trên thực tế, có những trường hợp phát sinh mâu thuẫn và khúc mắc trong quá trình sở hữu nhà ở xã hội sau một số năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia chủ. Chính vì vậy, những điều bạn nên biết trước lúc mua nhà ở xã hội tại đây sẽ hỗ trợ bạn dự kiến tốt để có thể sở hữu hoàn toàn được tài sản của mình.

Nội dung:

 1. Đối tượng được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội
 2. Thời gian chuyển nhượng,mua bán
 3. Trình tự,thủ tục mua nhà ở xã hội

Đối tượng được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội

Có 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách được tư vấn mua bán nhà ở xã hội, trong số đó ưu tiên trước hết thuộc về người có công với cách mạng, sau đó hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; các hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu; những người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

Ngoài ra, các đối tượng tại đây cũng được ưu tiên về nhà ở xã hội:

 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, các quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 • Cán bộ, công chức, viên chức; các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, hoặc phá dỡ nhà ở theo quy tắc của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở…
Nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội vẫn rất rộng lớn và ngày dần gia tăng.
Nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội vẫn rất rộng lớn và ngày dần gia tăng.

Để được hưởng chính sách tư vấn mua nhà ở xã hội, những nhóm đối tượng trên phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập, bao gồm:

 • Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua hoặc thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội,
 • Chưa được hưởng chính sách tư vấn nhà ở, đất ở dưới mọi vẻ ngoài tại nơi sinh sống, học tập
 • Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích của nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình vẫn thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ đã quy tắc theo từng thời kỳ và từng khu vực.
 • Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi cấp nhà ở xã hội;
 • Trong trường hợp không có đăng ký thường trú thì người mua phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh hoặc thành phố đó.
 • Đối với các cán bộ, công chức thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy tắc của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 • Trong trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy tắc của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian chuyển nhượng, mua bán nhà ở xã hội theo quy tắc của Pháp luật

Điều 62, Luật Nhà ở quy tắc nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội như sau:

 • Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm;
 • Thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm, tính kể từ thời điểm ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở.
 • Bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không nên bán, hay cho thuê lại, cho vay nhà ở trong time thuê, thuê mua.
 • Nếu bên thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở thì phải chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.
 • Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không nên bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, tính kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua nhà ở đó.
 • Trường hợp trong thời hạn 5 năm, kể từ thời điểm ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà Muốn bán lại nhà ở này thì chỉ được bán nhà ở xa hội lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
 Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm
Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm
 • Bên mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường đối với các đối tượng đang tìm hiểu sau thời hạn 5 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy tắc của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy tắc của pháp luật thuế.
 • Trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy tắc thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng một địa điểm, thời điểm bán và đối tượng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái ổn định gia đình mà mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường dành cho những đối tượng đang tìm hiểu sau khoản thời gian đã thanh toán hết tiền mua nhà ở và được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy tắc của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy tắc của pháp luật thuế.
 • Mọi trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội không đúng quy tắc thì hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên thuê, thuê mua, mua phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội; trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.

Trình tự thủ tục mua nhà ở xã hội

Thủ tục mua nhà ở xã hội cần phải có các giấy tờ sau:

Đơn đăng ký mua nhà ở theo mẫu (bao gồm 01 bản chính)

Giấy xác nhận về hộ khẩu và tình trạng chỗ ở theo mẫu tại Phụ lục số 01a (Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010) do Ủy ban nhân dân cấp phường xác nhận. (bao gồm 01 bản chính)

 • Đối với các trường hợp đang tìm hiểu mua nhà ở thu nhập thấp thì phải là các đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các quận đồng thời là đối tượng hưởng thu nhập ngân sách có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại các huyện.
 • Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa xuất hiện hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, tình trạng về nhà ở
Cần tuân thủ đúng quy trình, trình tự mua nhà ở xã hội
Cần tuân thủ đúng quy trình, trình tự mua nhà ở xã hội

Giấy xác nhận về đối tượng và thu nhập theo mẫu tại phụ lục số 01b (QĐ34/2010/QĐ-UBND) do cơ quan, đơn vị nơi từng thành viên trong hộ gia đình đang làm việc xác nhận. (Mỗi cá nhân 1 bản)

 • Các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xa hội thu nhập thấp phải có mức thu nhập bình quân hàng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập thường xuyên được quy tắc theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Bản sao công chứng CMTND (của người làm đơn).

Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu (01 bản).

Giấy tờ ưu tiên nếu có.

Hy vọng rằng những thông tin trên đây về những điều bạn nên biết trước lúc mua nhà ở xã hội sẽ hữu ích cho bạn về sau không ra, có thể giúp bạn vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn trước lúc mua nhà ở xã hội, bạn cũng nên tìm đến tư vấn pháp lý để có được phương pháp tốt nhất.

Nguyễn Hồng (Tổng hợp)

Xem thêm thông tin