Khi mua nhà đất cần xem kỹ Lộ giới là gì? Chỉ Giới Đường Đỏ

Lộ giới hay chỉ giới đường đỏ là danh từ hay được nhắc tới, nhưng mọi người thường mơ hồ, khi mua nhà đất, đất nền, cần xem kỹ khái niệm này.

Khi mua nhà đất cần xem kỹ Lộ giới là gì? Chỉ Giới Đường Đỏ

Hỏi : Lộ giới là gì?

Đáp : Lộ giới hay có cách gọi khác là chỉ giới đường đỏ, chính là phần không được xây dựng được tạo bằng hai ranh chỉ giới giới đường đỏ. Nhà nước đánh mốc bề ngang để nói rằng phần đất đó sau này có thể mở rộng hẻm, đường, người dân không được xây dựng các công trình kiên cố trên phần đất đó. Lộ giới tính bằng mét dài tính từ đường đỏ này tới đường đỏ kia

Hỏi : Tôi cố tình xây nhà trên đất thuộc lọ giới thì thế nào?

Đáp : Thứ nhất, Nhà Nước sẽ không cấp giấy phép xây dựng cho các bản vẽ vi phạm lộ giới, nếu cố tình vi phạm, có khả năng sẽ bị phạt và đề nghị phả bỏ công trình trong phần lộ giới, cuối cùng là cưỡng chế phá dỡ.

Hỏi : Lộ giới 16 m nghĩa là gì?

Đáp : Là kích cỡ giữa 2 đường đỏ bằng 16 m dài. Có thể bao gồm mặt đường, vỉa hè và phần đất không được xây dựng chờ mở đường, mở dự án..v..v..